Curs d’iniciació a l'art del Bàtik - Introductory course of the Batik Art


Screen Shot 2014-09-17 at 5.02.26 PM.png

El Bàtik és una tècnica mil·lenària d'estampació tèxtil en la qual s'utilitza la cera verge com a mitjà per aconseguir motius decoratius en els teixits.

Vols conèixer la cultura Malàisia? Vols aprendre sobre l'art del Bàtik? Aquest curs t'ofereix la possibilitat de iniciar-te en la tècnica del Bàtik, adquirir els coneixements bàsics sobre el Tjanting, eina tradicional i endinsar-te en aquest món, descobrint la mística d'aquest art decoratiu.

PROGRAMA DEL CURS

PREPARACIÓ DELS MATERIALS I ELS TEIXITS (COTÓ)

TÈCNIQUES DE RESERVA AMB CERA

TENYIT

EXPERIMENTACIÓ

ACABATS

PROJECTE FINAL:

REALITZACIÓ DE MOCADOR AMB AQUESTA TÈCNICA.

Curs a càrrec de Maureen Clarke, dissenyadora de bàtik, que ha viscut 7 anys a Malàisia, on va aprendre la tècnica tradicional del bàtik amb Mhd, Aziz Hassan, mestre del Bàtik.

Dates i Horaris:

26 de Febrer al 26 de Març 2015 o 26 de Febrer al 26 de Març 2015

Dimarts de 10.00 a 13.00h o Dijous de 17.00 a 20.00 h.

Import del taller i del material:

125 € + 35 € del ​​material

Quantitat màxima d'alumnes per classe: 6

Lloc: Original – Espai D’Artesans.

Per a més informació i inscripcions,

Original – Espai D’Artesans

Plaça Àngel Guimerà, 4

08340, Vilassar de Mar,

Tel: +34 690 623 292

E-Mail: info@EspaidArtesans.com

web: www.EspaidArtesans.com - www.MaureenClarkeBatik.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The Batik is an ancient technique of textile printing in which beeswax is used as a means to achieve decorative tissue.

Do you want to know about the Malaysian Culture? Do you want to learn about the art of batik?

This course offers the chance to get started in the technique of batik acquire basic knowledge about Tjanting, traditional tool and delve into the world, discovering the mystique of this decorative art.

COURSE PROGRAM

PREPARATION OF MATERIALS AND FABRICS (COTTON)

USE OF WAX

DYED

EXPERIENCE WITH THE TRADITIONAL TOOLS

FIXING

FINAL Work:

A SCARF MADE WITH THIS TECHNIQUE.

Course given by Maureen Clarke, batik designer, who has lived seven years in Malaysia, where she learned the technique of batik with traditional Mhd, Aziz Hassan, Batik Master.

Dates and Times:

26 February to 26 March 2015 and 26 February to 26 March 2015

Tuesdays from 10.00 to 13.00

Fridays from 17.00 to 20.00.

Workshop and Material: € 125 + € 35 material

Maximum number of students per class: 6

Location: Original - Espai d'Artesanos.

For more information and registration, Original - Espai d'Artesans

Square Angel Guimerà 4

08340, Vilassar de Mar,

Tel: +34,690,623,292

E-Mail: info@EspaidArtesans.com

Website: www.EspaidArtesans.com - www.MaureenClarkeBatik.com

1a Clase de Iniciacion al Batik 6.jpg

Featured Posts